AMERİKAN TARIM BAKANLIĞI ULUSLARARASI KUŞ GRİBİ VE KANATLI TİCARETİ KONFERANSI DÜZENLEDİ  

AMERİKAN TARIM BAKANLIĞI ULUSLARARASI KUŞ GRİBİ VE KANATLI TİCARETİ KONFERANSI DÜZENLEDİ
 
Değişik ülkelerde yaşanan yüksek patojenli kuş gribi salgınlarının seyrini belirlemek, hastalığın kanatlı ve kanatlı ürünleri ticaret yoluyla bulaşma risklerini gözden geçirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ABD Tarım Bakanlığı, Hayvan ve Bitki Sağlığı Kontrol servisi tarafından 22-24 Haziran 2015 tarihleri arasında Baltimore/Maryland’de Uluslararası Kuş Gribi ve Kanatlı Ticareti Konferansı düzenledi. Konferansta Amerika Veteriner Servisi üst yöneticileri ve uzmanlarının yanı sıra, değişik ülkelerin veteriner servisi yetkilileri, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE),Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), Avrupa Komisyonu temsilcileri ile Ulusal ve Uluslararası sektörel kuruluşlarından 200 kişi katılmıştır.Konferansa Türkiye'den Yum-Bir adına  Genel Sekreter Hüseyin  Sungur katılmıştır.
 
Konferansta bireysel sunumların yanı sıra Asya, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika kıtalarında kuş gribi salgınını tartışmak üzere her kıta için ayrı ayrı panel düzenlenmiştir. Bireysel sunumlarda kuş gribi virüslerinin patojinetisi, epidemiyolojisi ve bulaşma yolları gibi teknik konular ele alınırken, panellerde Güney Kore, Tayvan, Tayland, Vietnam, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avrupa Komisyonu, Japonya, Amerika, Kanada, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya veteriner otoritelerinin temsilcileri ülkelerinde yaşanmış ve yaşanmakta olan kuş gribi vakaları hakkında bilgi sunmuşlar, hastalık ile mücadele stratejileri, aşılama yaklaşımları OIE’nin kuş gribi kodu hakkındaki görüşlerini paylaşmışlardır. FAO, OIE ve Avrupa Komisyonu temsilcileri ise kuruluşlarının hastalıkla mücadeledeki rollerini ve bundan sonra yapabileceklerini anlatmışlardır.

Ülkelerin bilgi ve tecrübelerinin tartıştığı konferansta; Biyogüvenlik, sağlıklı ve hastalığın görüldüğü zamanda yapılacak izleme/tarama (surveylans),OIE kuş grubu kodunun yenilenmesi, Bölümlendirme ve/veya Bölgeselleşme yaklaşımının uluslararası ticarette geçerli kılınması konuları öne çıkmıştır.
Kuş gribinin ülkesel değil küresel bir sorun olduğu, hastalık ile mücadele için uluslararası bir strateji geliştirilmesi gerektiği konularında görüş birliğine varılmış, konunun tek tıp yaklaşımı çerçevesinde ele alınarak, tıpkı gıda güvenliği ve antibakteriyel dirençlilikte olduğu gibi dünya kamuoyunun gündemine taşınması kararlaştırılmıştır.
KONFERANSTA MUTABIK KALINAN KONULAR 
*Kuş gribinin yakın zamanda dünyadan eradikasyonun mümkün olmadığı, bu yüzden uluslararası ticaretin devamı için çözüm üretilmesi,
* Bölümlendirme/Bölgeselleşme yaklaşımı tüm ülkelerce kabul edilmesi ve ticaretin bu yaklaşım ile yolla sürdürülebileceği,
* Veteriner servisleri arasındaki bilgi paylaşımının artırılarak küresel ölçekte şeffaflığın sağlanması,
* Dünya Hayvan Sağlığı (OIE) kuş gribi kodunda yapılacak değişiklik ile ticari ve ticari olmaya işletme ayrımın net bir şekilde yapılarak ticari yasak ve kısıtlamalar buna göre düzen göre düzenlenmeli, *Bölümlendirme/Bölgeselleşmenin ithalatçı ülkelerce kabul görmesinin; Ülkelerin veteriner servislerinin kapasite ve güvenilirliğine, hastalığın ülkedeki yaygınlık durumuna ve ithalatçı ülke veteriner otoritesinin ikna olmasına bağlı olduğu,
*Yaygın aşılmanın yanlış olduğu ancak hastalığın engellenemez hale gelmesi halinde belli süre için belirli alanlarda stratejik aşılamanın yapılabileceği,
*Aşılmanın uluslararası ticarete engel olmaması gerektiği *Kuş gribi görülen Ülkelerde kanatlı ürünlerine karşı olumsuz tüketici tepkisi oluşmadığı.

 

Copyright Gaziantep Yumurtacılar Birliği 2015 | Tüm Hakları Saklıdır